Dahsyatnya Hari Kiamat dan Rasa Takut Kepada Allah

Abdullah bin Al Mubarok, namanya. Seorang ulama berkharisma, gemar berderma dan begitu besar rasa takutnya kepada Allah ta’ala. Pada bab sebelumnya, kita bercerita tentang semangatnya menjaga keikhlasan, dengan menyembunyikan amalannya. Kali ini, akan dikisahkan tentang […]

Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf – Ibnul Mubarok dan Keikhlasan

Kisah tentang keikhlasan dari seorang ulama bernama Ibnul Mubarok yang dinukil dari Kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf.